0850 800 82 49

Kanunlar

Kütüphane > Kanunlar > 1.5.2709 Türkiye Cumhuriyeti Anayasası
Türkiye Cumhuriyeti Anayasası
Kütüphane > Kanunlar > 1.5.657 Devlet Memurları Kanunu
Devlet Memurları Kanunu
Kütüphane > Kanunlar > 1.5.4857 İş Kanunu
İş Kanunu
Kütüphane > Kanunlar > 1.5.5510 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu
Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu
Kütüphane > Kanunlar > 6356 Sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu
Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu
Kütüphane > Kanunlar > 1.5.5393 Belediye Kanunu
Belediye Kanunu
Kütüphane > Kanunlar > Devlet ve Ona Bağlı Müesseselerde Çalışan İşçilere İlave Tediye Yapılması Hakkında Kanun
Devlet ve Ona Bağlı Müesseselerde Çalışan İşçilere İlave Tediye Yapılması ve 6452 Sayılı Kanunla 6212 Sayılı Kanunun 2 inci Maddesinin Kaldırılması Hakkında Kanun
×